Aeraspiratos
 
Rasic Nº 005008327

Elements de Seguretat

La seguretat és un tema primordial a tenir en compte, sobretot quan es treballa en llocs elevats com cobertes que no posseeixen accessos i presenten riscos de caiguda a diferent nivell. Un bon accés a la coberta juntament amb línies de vida que disminueixen el risc de caiguda, permeten poder realitzar manteniments preventius dels equips de coberta, així com manteniment de la mateixa, evitant incidències i reduint el cost en lloguer d'elevadors mecànics.


Línies de Vida

Línies de vida horitzontals per a cobertes segons norma UNE 795 "Protecció contra caigudes en alçada" - compleixen amb la norma UNE 795, tipus de suport classe C (dispositiu de línia flexible entre dos ancoratges fixos).

Fitxa tècnica
Línies de Vida
Linies de vida_cat.pdf (338.8KB)
Fitxa tècnica
Línies de Vida
Linies de vida_cat.pdf (338.8KB)


 • Linea vida01-0231747226
 • Linea vida11-5a4674cdbf
 • Linea vida2-a8f97124be
 • Linea vida1
 • Linea vida4-4d003d7aa7
 • Linea vida6-9a76ef8745
 • Linea vida7-e1005be44d
 • Linea vida8-998d4c4dce
 • Linea vida9-74179525cfAccés a la Coberta

Comporta que permet l'accés a la coberta des de l'interior de la nau, evitant costos de plataformes elevadores a l'hora de realitzar tasques de manteniment (neteja, equips de ventilació, exutoris, plaques solars, extractors, etc.).

Fitxa tècnica
Comporta accés coberta
Comporta acces coberta_cat.pdf (199.17KB)
Fitxa tècnica
Comporta accés coberta
Comporta acces coberta_cat.pdf (199.17KB)


 • Compuerta de acceso
 • Compuerta de acceso2


 
 
 
 
Correo
Llamada
Asignación
Acerca de