Aeraspiratos
 
Rasic Nº 005008327

Sistemes de Ventilació

Els sistemes de ventilació i climatització industrial juguen un paper molt rellevant en el benestar dels treballadors i en la productivitat d'aquests, així com en la reducció del consum energètic i de les emissions de carboni. El disseny per a l'autoregulació de la calor a l'interior de les naus industrials, ha de tenir en compte en cada cas els requeriments termohigromètrics que es deriven dels processos productius, optimitzant alhora les condicions ambientals de treball dels empleats.


Aeraspiratos

Estàtic

Extractor estàtic que funciona pel "principi de Venturi". La distribució estratègica dels seus elements interns i el seu disseny hexagonal aconsegueixen l'aspiració constant de l'aire interior, sense consum, soroll ni manteniment.

Fitxa tècnica
Aeraspiratos Estàtic
Aeraspiratos_ventilacio estatica_cat.pdf (424.46KB)
Fitxa tècnica
Aeraspiratos Estàtic
Aeraspiratos_ventilacio estatica_cat.pdf (424.46KB)


 • Aeraspiratos estaticos 2
 • Aeraspiratos estaticos 3
 • Aeraspiratos estaticos


Mixt

Sistema mixt que combina els avantatges de la ventilació estàtica de l'aeraspiratos, juntament amb la potència d'extracció per a moments puntuals que facilita l'extractor mecànic situat en el seu interior.


Fitxa tècnica
Aeraspiratos mixt
Aeraspiratos mixt_cat.pdf (370.97KB)
Fitxa tècnica
Aeraspiratos mixt
Aeraspiratos mixt_cat.pdf (370.97KB) • Aeraspiratos estaticos 2
 • esq_cal_aeraspiratos_mixto
 • Aeraspiratos estaticos 3
 • Aeraspiratos estaticosDinàmic - Aerasdin

Sistema dinàmic d'extracció d'aire per a grans cabals, compost de base cònica d'adaptació a coberta, extractor de gran rendiment i tapaigües cònic antirrevocant.


Fitxa tècnica
Sistema dinàmic Aerasdin
Aerasdin_ventilacio dinamica_cat.pdf (315.83KB)
Fitxa tècnica
Sistema dinàmic Aerasdin
Aerasdin_ventilacio dinamica_cat.pdf (315.83KB)


 • DSCF0026-1ba8787dcb
 • DSCF0027-cc551d23f8
 • IMG_0601-ed1ffdc634Accessoris

Mitra

Base cònica de gran resistència que permet l'adaptació dels Aeraspiratos en qualsevol tipus de coberta, desplaçant el pes de l'equip a les cobertes, al mateix temps que per la seva forma acampanada facilita el desplaçament de l'aire cap a l'extractor.


 • MITRA1
 • MITRA2


Registre

Mecanisme que permet regular el cabal extret pels Aeraspiratos, permetent un tancament estanc per anul·lar l'acció del mateix en èpoques hivernals. El seu accionament pot ser manual (amb accionament interior amb maneta o exterior per coberta) o automatitzat (accionat per un actuador elèctric).

 • registro1
 • registro2


Acabat de Coberta

Una bona instal·lació ha de comptar amb uns bons acabats. És el marc interior que recobreix el tall de la coberta donant un millor acabat a la instal·lació al mateix temps que evita despreniments de material aïllant provocats pel flux de l'aire aspirat.

 • remate1
 • remate2


 
 
 
 
Correo
Llamada
Asignación
Acerca de